12.03.2020 Nowa funkcjonalność w Geoportalu – Objętość wykop/nasyp

W serwisie  www.geoportal.gov.pl  dodaliśmy funkcjonalność – „ Objętość wykop/nasyp”. Dostęp do niej znajduje się w menu „ NUMERYCZNY MODEL TERENU ”.  Narzędzie wykonuje analizy związane z planowaniem wykopów lub nasypów. Wynikiem analiz jest wyliczenie objętości mas ziemnych...

12.03.2020 Już ponad 300 powiatów komunikuje się z rejestrem PESEL z wykorzystaniem szyny usług ZSIN

Z komunikacji powiatowych systemów do prowadzenia EGiB z rejestrem PESEL, wykorzystującej szynę usług ZSIN, korzysta już ponad 300 powiatów. Jednostkami, które najczęściej wykorzystują udostępnioną komunikację są powiaty: warszawski-zachodni , górowski oraz tatrzański . Na...

11.03.2020 Odwołane posiedzenie Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej

Przewodniczący Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej prof. dr hab. Zdzisław Kurczyński w porozumieniu z Głównym Geodetą Kraju dr hab. inż. Waldemarem Izdebskim zdecydowali o odwołaniu najbliższego posiedzenia PRGiK, które miało odbyć się 18 marca 2020 r. Następny termin spotkania...