31.12.2019 Podsumowanie pozyskiwania danych w roku 2019

W mijającym roku w ramach prowadzenia Centralnego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego pozyskaliśmy: Cyfrową ortofotomapę w barwach RGB o terenowej wielkości piksela 25 cm dla 5 województw (powierzchnia 81 692 km 2 ).     2. Cyfrową ortofotomapę w barwach RGB o...

31.12.2019 Nowe ortofotomapy o plikselu 10 cm

Do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przyjęliśmy nowe wysokorozdzielcze ortofotomapy o pikselu 10 cm dla łącznej powierzchni 2 760 km 2 . Są widoczne w usługach sieciowych WMS i WMTS oraz w serwisie www.geoportal.gov.pl . Nowym opracowaniem zostały objęte miasta:...

31.12.2019 Nowe ortofotomapy o plikselu 25 cm

Do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przyjęliśmy nowe ortofotomapy o pikselu 25 cm dla łącznej powierzchni 12 050 km 2 obejmujące fragmenty województw kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego. Nowe ortofotomapy są widoczne w usługach sieciowych WMS i WMTS oraz...