05.03.2020 Życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Geodety

Z okazji Międzynarodowego Dnia Geodety wszystkim wykonującym ten trudny i wymagający wszechstronnej wiedzy zawód, życzymy: innowacyjności jak prekursor tej profesji Merkator entuzjazmu na co dzień na miarę tego z pierwszego dnia pracy sukcesów, bez których trudno jest przetrwać...

04.03.2020 Więcej informacji o działce w usłudze KIEG

Udostępniliśmy nową wersję specyfikacji technicznej ( ver. 2.1 ) do publikacji powiatowych usług WMS dotyczących danych ewidencji gruntów i budynków. Nowa wersja zawiera rozszerzony zakres informacji o działkach ewidencyjnych. Dodatkowymi atrybutami są: pole ewidencyjne grupa...

04.03.2020 Nowe ortofotomapy o pikselu 25 cm

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy nowe ortofotomapy o pikselu 25 cm dla łącznej powierzchni ok. 8 276 km 2 . Nowym opracowaniem została objęta część województwa świętokrzyskiego: