11.12.2019 Szkicowanie w serwisie www.geoportal.gov.pl

W serwisie  www.geoportal.gov.pl  dodana została funkcjonalność Szkicowanie . Dostęp do funkcjonalności uruchamiany jest przez ikonę ołówka w menu narzędziowym, jak przedstawiono to na poniższym rysunku. Należy wybrać z menu „Szkicowanie” potrzebną figurę geometryczną i...

11.12.2019 Stan wdrożenia interfejsu do komunikacji z PESEL

Już wszystkie dziewięć firm tworzących oprogramowanie do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków wystąpiło o przyznanie uprawnień do testów udostępnionego przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii 25 października 2019 r. interfejsu do komunikacji między powiatowymi systemami do prowadzenia...

10.12.2019 Obliczanie objętości mas ziemnych w Geoportalu

W serwisie www.geoportal.gov.pl dodana została funkcjonalność dotycząca obliczania objętości mas ziemnych. Dostęp do funkcjonalności znajduje się w menu „NUMERYCZNY MODEL TERENU” Należy wybrać przycisk „ Rysuj ” i rozpocząć kreślenie poligonu, w obrębie którego będą odbywać się...