31.12.2019 Nowe ortofotomapy o plikselu 25 cm

Do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przyjęliśmy nowe ortofotomapy o pikselu 25 cm dla łącznej powierzchni 12 050 km 2 obejmujące fragmenty województw kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego. Nowe ortofotomapy są widoczne w usługach sieciowych WMS i WMTS oraz...

31.12.2019 Nowelizacja rozporządzenia w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych

Dzisiaj wchodzi w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z 19 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej poz. 2494). Zgodnie z nim przesunięto datę ostatecznego wdrożenia nowego układu wysokościowego...

30.12.2019 Model quasigeoidy w układzie PL-EVRF2007-NH

Na stronie internetowej Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii www.gugik.gov.pl udostępniliśmy model quasigeoidy ( gugik-geoid2011-PL-EVRF2007-NH.txt ) pozwalający na przeliczenie wysokości elipsoidalnych, wyznaczanych na podstawie pomiarów satelitarnych GNSS, do państwowego układu...