10.02.2020 Stan komunikacji powiatowych systemów EGiB z rejestrem REGON

Na podstawie interfejsu udostępnionego przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii firmy tworzące oprogramowanie do prowadzenia EGiB sukcesywnie udostępniają powiatom komunikację z rejestrem REGON. REGON to trzeci po EKW i PESEL rejestr państwowy z którym powiatowe systemy do...

07.02.2020 Serwis geoportal.gov.pl nagrodzony w plebiscycie GeoAzymuty

Główny Geodeta Kraju Waldemar Izdebski odebrał nagrodę dla Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii za zwycięstwo w studenckim plebiscycie GeoAzymuty 2019 w kategorii „ Technologia geodezyjna ” za serwis www.geoportal.gov.pl . Nagroda został wręczona podczas noworocznego zebrania Zarządu Głównego...

07.02.2020 Zastępca Głównego Geodety Kraju Alicja Kulka nagrodzona Medalem 100-lecia Stowarzyszenia Geodetów Polskich

Podczas noworocznego zebrania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Geodetów Polskich Zastępca Głównego Geodety Kraju Alicja Kulka została uhonorowana Medalem 100-lecia Stowarzyszenia Geodetów Polskich.