06.02.2020 Filmowa instrukcja obsługi Geoportalu

Na podstawie najczęściej zadawanych pytań opracowaliśmy krótki film , w którym objaśniamy jak korzystać z serwisu www.geoportal.gov.pl . Zachęcamy do obejrzenia krótkiej filmowej instrukcji, dzięki której można poznać podstawowe funkcjonalności przeglądania, wyszukiwania i identyfikacji...

05.02.2020 Aktualizacja baz BDOT10k

W usługach GUGiK oraz serwisie www.geoportal.gov.pl udostępniliśmy zaktualizowane zbiory BDOT10k dla obszaru 13 powiatów: województwo podlaskie – powiat zambrowski, wysokomazowiecki, siemiatycki; województwo świętokrzyskie – powiat staszowski, kazimierski; województwo łódzkie –...

05.02.2020 Aktualizacja specyfikacji usługi WMS do publikacji informacji o sieciach uzbrojenia terenu

Na stronie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii udostępniliśmy zaktualizowana wersję 1.3 specyfikację usług publikacji sieci uzbrojenia terenu (KIUT). Istotą tej aktualizacji jest wprowadzanie w usługach powiatowych generalizacji obrazu realizowanej przy prezentacjach w skalach 1:5000 i...