22.01.2020 Pierwsze czytanie nowelizacji Prawa geodezyjnego i kartograficznego

Sejmowa Komisja Infrastruktury rozpoczęła dziś prace nad nowelizacją Prawa geodezyjnego i kartograficznego.  W posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele  Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii z Głównym Geodetą Kraju Waldemarem Izdebskim i jego zastępcą Alicją Kulką. Propozycje zmian...

22.01.2020 Nowe wyszukiwanie w Geoportalu

W serwisie www.geoportal.gov.pl , w menu „Wyszukiwania”, udostępniliśmy funkcjonalność  „ Wyszukiwanie na podstawie współrzędnych”.   W celu wyszukania punktu o znanych współrzędnych należy wpisać jego współrzędne w wybranym układzie (1) , w postaci dziesiętnej (2) ...

22.01.2020 Plebiscyt – „Najlepszy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej szczebla powiatowego w roku 2019”

Główny Geodeta Kraju ogłasza plebiscyt na „Najlepszy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej szczebla powiatowego w roku 2019” . Głosowanie odbywa się za pośrednictwem portalu integracja.gugik.gov.pl/plebiscyt i mogą w nim wziąć udział jedynie osoby z uprawnieniami...