14.12.2019 Wyszukiwanie przejazdów kolejowych dostępne w Uniwersalnej Usłudze Geokodowania

Uniwersalną Usługę Geokodowania ( UUG ) wzbogaciliśmy o nową funkcjonalność pozwalającą na zlokalizowanie dowolnego przejazdu kolejowego na podstawie jego numeru (identyfikatora). Do wyszukiwania przejazdów kolejowych usługa jest wywoływana z parametrem GetLevelCrossing i zwraca...

13.12.2019 Lista geodetów uprawnionych aktualizowana będzie na bieżąco

Z wykorzystaniem rejestru PESEL wprowadziliśmy automatyczn ą aktualizację wykazu geodetów uprawnionych. Rejestr geodetów jest dostępny na stronie http://www.gugik.gov.pl/uprawnienia-zawodowe/znajdz-geodete . Można w nim wyszukiwać konkretnego geodetę lub pobrać pełny wykaz wszystkich...

13.12.2019 Oprogramowanie EWOPIS zintegrowane z rejestrem PESEL

GEOBID w oprogramowaniu EWOPIS uruchomił dzisiaj możliwość komunikacji z rejestrem PESEL z wykorzystaniem z interfejsu udostępnionego przez GUGiK 25 października 2019 r. Do skorzystania z funkcjonalności, oprócz odpowiedniego oprogramowania, potrzebny jest certyfikat oraz login i hasło dla...