14.01.2020 Aktualizacja baz BDOT10k

W serwisie www.geoportal.gov.pl udostępniliśmy zaktualizowane zbiory BDOT10k dla obszaru 10 powiatów: województwo łódzkie – powiat rawski; województwo lubelskie - powiat parczewski; województwo lubuskie – powiat świebodziński; województwo opolskie – powiat namysłowski; ...

13.01.2020 Rozstrzygnięcie „Sprzedawaj z Geoportalem”

W ogłoszonym przez Głównego Geodetę Kraju konkursie „ Sprzedawaj z Geoportalem ” nie przyznano nagród głównych, bo nadesłane na konkurs prace nie spełniały wymogów postawionych w konkursie. Komisja konkursowa postanowiła jednak wyróżnić twórcę serwisu nlocator.com Tomasza...

10.01.2020 Nowe ortofotomapy o pikselu 25 cm

Do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przyjęliśmy nowe ortofotomapy o pikselu 25 cm dla łącznej powierzchni ok. 6000 km2. Ortofotomapy są widoczne w usługach sieciowych WMS i WMTS oraz w serwisie www.geoportal.gov.pl . Nowym opracowaniem została objęta część województwa...