30.12.2019 1,5 miliarda wywołań usługi KIEG w roku 2019

W roku 2019 usługa KIEG uzyskała już ponad 1.500.000.000 wywołań, co w stosunku do liczby wywołań z roku 2018 stanowi wzrost o ponad 100%. W roku 2019 intensywnie rosło także wykorzystanie usługi ULDK, co szczegółowo przedstawiono na wykresie razem z miesięcznymi statystykami usługi...

30.12.2019 Opublikowano nową wersję dokumentu opisującego dostępne usługi GUGiK

Opublikowano nową wersję dokumentu opisującego podstawowe usługi danych przestrzennych dedykowane dla systemów informatycznych państwa . Aktualna wersja, to 1.07 i zawiera w stosunku do poprzednich opis nowych usług związanych z ortofotmapą o wysokiej rozdzielczości oraz kompletny opis usługi...

30.12.2019 Więcej ortofotomapy w nowej usłudze GUGiK

W usłudze WMTS dotyczącej ortofotomapy wysokiej rozdzielczości , przybyło nowych danych. Od dzisiaj w usłudze dostępne są tereny: miasta Koszalin, miasta Gdynia, gminy Mosina, powiatu Krotoszyńskiego oraz cały teren województwa lubuskiego. Oczywiście wszystkie wymienione tereny są także...