23.12.2019 Specyfikacja usługi WMS do publikacji informacji o sieciach uzbrojenia terenu

Na stronie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii udostępniliśmy specyfikację usług publikacji sieci uzbrojenia terenu (KIUT), przygotowaną przez zespół ds. opracowania standardów i wytycznych związanych z rozwojem wykorzystania danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego....

23.12.2019 Dwie ortofotomapy w Geoportalu

W związku z planami wykonywania w cyklu dwuletnim dla całej Polski ortofotomapy o pikselu 25 cm oraz ortofotomapy o pikselu 10 cm lub ewentualnie mniejszym dla większych miast, ale z rocznym przesunięciem, obszar każdego większego miasta będzie aktualizowany corocznie albo ortofotomapą o...

23.12.2019 Nowe wyszukiwania w Geoportalu

W serwisie www.geoportal.gov.pl udostępniliśmy dwa nowe wyszukiwania: wyszukiwanie adresów oraz wyszukiwanie słupków kilometrowych dróg. Dostęp do obu wyszukiwań znajduje się w menu „ Wyszukiwania ”, które bazują na Uniwersalnej Usłudze Geokodowania UUG ( https://services.gugik.gov.pl/uug...