10.12.2019 Stan wdrożenia interfejsu do komunikacji z PESEL

Główny Urząd Geodezji i Kartografii 25 października 2019 r. udostępnił interfejs do komunikacji między powiatowymi systemami do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków (EGiB) oraz rejestrem PESEL. Schemat korzystania z udostępnionych funkcjonalności został przedstawiony poniżej. ...

09.12.2019 XIX posiedzenie Zgromadzenia Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Główny Geodeta Kraju Waldemar Izdebski wziął udział w XIX posiedzeniu Zgromadzenia Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Podczas spotkania w Starostwie Powiatowym w Żninie GGK mówił o roli Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w Infrastrukturze Informacji Przestrzennej...

06.12.2019 Oprogramowanie TurboEWID zintegrowane z rejestrem PESEL

W oprogramowaniu TurboEWID firmy Geomatyka-Kraków 6 grudnia 2019 r. uruchomiono możliwość komunikacji z rejestrem PESEL z wykorzystaniem z interfejsu udostępnionego przez GUGiK. Aby osoby w powiatach mogły korzystać z funkcjonalności, oprócz posiadania odpowiedniego oprogramowania,...