24.03.2022 Wykaz polskich nazw miejscowości z obszaru Ukrainy

Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami RP przy Głównym Geodecie Kraju opracowała wykaz nazw miejscowości z obszaru Ukrainy, dla których zalecane są polskie nazwy (egzonimy). Wykaz może być pomocny dla urzędów gmin oraz dla uchodźców z Ukrainy przy wypełnianiu wniosku o nadanie...

23.03.2022 Dezinformacja na stronie internetowej UODO

Po spotkaniu Głównego Geodety Kraju Waldemara Izdebskiego z Rzecznikiem Praw Obywatelskich Marcinem Wiąckiem na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych ukazała się dezinformacja na temat tego spotkania. UODO tendencyjnie  zinterpretował relację ze spotkania podaną na stronie...

23.03.2022 Kolejne 3 powiaty wprowadzają układ PL-EVRF2007-NH

Powiaty: radomski, wieluński i żniński zakończyły wdrażanie układu PL-EVRF2007-NH. Informację o trwających pracach wdrożeniowych zgłosiły powiaty: krośnieński (w woj. lubuskim) i jarociński oraz miasto Zamość.  Na terenie całego kraju w zbiorach szczegółowej osnowy wysokościowej układ...