23.07.2019 Powiat koniński - ortofotomapa z pikselem 7 cm

W serwisie geoportal.gov.pl opublikowano nową ortofotomapę o pikselu 7 cm dla obszaru powiatu konińskiego. Ortofotomapa z 2017 r. została wykonana na zlecenie Starostwa Powiatowego w Koninie jako jedno z zadań w projekcie „ Wzmacnianie zastosowania Technologii Informacyjno-Telekomunikacyjnych...

23.07.2019 Świętokrzyskie – wszystkie powiaty publikują informacje o uzbrojeniu terenu

Świętokrzyskie to czwarte województwo po podlaskim , lubelskim i podkarpackim , w którym wszystkie powiaty udostępniają już informację o sieciach uzbrojenia terenu w ramach zintegrowanej usługi WMS - Krajowa Integracja Uzbrojenia Terenu (KIUT). Dane o uzbrojeniu terenu aktualnie udostępnia...

22.07.2019 Podkarpackie – trzecim województwem publikującym informacje o uzbrojeniu terenu we wszystkich powiatach

Podkarpackie to trzecie województwo po podlaskim i lubelskim , w którym wszystkie powiaty udostępniają już informację o sieciach uzbrojenia terenu w ramach zintegrowanej usługi WMS - Krajowa Integracja Uzbrojenia Terenu (KIUT). Aktualnie dane o uzbrojeniu terenu udostępnia już 249 powiatów...