21.07.2021 Aktualizacja baz BDOT10k dla kolejnego powiatu

W serwisie www.geoportal.gov.pl udostępniliśmy zaktualizowany zbiór danych BDOT10k dla obszaru powiatu poddębickiego w województwie łódzkim. Prace aktualizacyjne dla tego powiatu zostały wykonane w ramach zlecenia Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii z 2020 roku. Zakres nowych danych...

21.07.2021 Rozporządzenie w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów – podpisane

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów zostało podpisane 21 lipca 2021 r. przez Wicepremiera i Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii Jarosława Gowina i oczekuje na ogłoszenie. Do najważniejszymi zmian w nowym rozporządzeniu...

20.07.2021 Nowe dane wysokościowe dostępne w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy nowe dane wysokościowe opracowane w technologii lotniczego skanowania laserowego dla obszaru miasta Rybnik o łącznej powierzchni ok. 220 km 2 : Dane pomiarowe LIDAR w formacie LAZ o gęstości 4 p/m 2 Numeryczny Model...