13.08.2019 Zachodniopomorskie - wszystkie powiaty z województwa publikują informacje o uzbrojeniu terenu

Zachodniopomorskie to już dwunaste województwo, w którym wszystkie powiaty udostępniają informację o sieciach uzbrojenia terenu w ramach zintegrowanej usługi WMS - Krajowa Integracja Uzbrojenia Terenu (KIUT). Aktualnie informacje te udostępnia już 366 powiatów przedstawionych na...

9.08.2019 Opolskie – piąte województwo ze wszystkimi powiatami korzystającymi z EKW

Opolskie to piąte województwo po podkarpackim, lubelskim, łódzkim i kujawsko-pomorskim , w którym wszystkie powiaty korzystają już z bezpośredniej komunikacji między powiatowymi systemami EGiB i Elektroniczną Księgą Wieczystą. Obecnie te funkcjonalności wprowadziły już 303 powiaty przedstawione...

8.08.2019 Łódzkie - wszystkie powiaty z województwa publikują informacje o uzbrojeniu terenu

Łódzkie to już jedenaste województwo, w którym wszystkie powiaty udostępniają informację o sieciach uzbrojenia terenu w ramach zintegrowanej usługi WMS - Krajowa Integracja Uzbrojenia Terenu (KIUT). Dane o uzbrojeniu terenu aktualnie udostępniają już  352 powiaty przedstawione na...