17.06.2021 Aktualizacja baz BDOT10k dla powiatu piskiego

W serwisie www.geoportal.gov.pl udostępniliśmy zaktualizowany w 2020 roku zbiór danych BDOT10k dla obszaru powiatu piskiego w województwie warmińsko-mazurskim. Prace aktualizacyjne zostały wykonane w ramach zlecenia Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.   Zakres nowych danych...

16.06.2021 Ponad 1400 uczestników otwartej wideokonferencji „Udział geodezji w procesie cyfryzacji planowania przestrzennego”

W ponad 4-godzinym szkoleniu poświęconym udziałowi geodezji w procesie planowania przestrzennego uczestniczyło ponad 1400 osób. Otwarte dla wszystkich chętnych zdalne spotkanie zostało zorganizowane przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii we współpracy z Ministerstwem Rozwoju, Pracy i...

16.06.2021 Zmiany w menu serwisu mapowego www.geoportal.gov.pl

W serwisie www.geoportal.gov.pl wprowadziliśmy zmiany w wyglądzie interfejsu użytkownika aplikacji mapowej. Dodaliśmy nowe menu „Pobieranie danych” zamieszczając narzędzia służące do bezpośredniego pozyskania danych z wykorzystaniem usługi WCS, a w najbliższym czasie także z wykorzystaniem...