10.02.2022 Unieważnienie konkursu na opracowanie aplikacji służącej do przetwarzania dokumentacji w formacie PDF oraz ogłoszenie nowego konkursu w tym zakresie

W ramach ogłoszonego w grudniu 2021 r. konkursu na opracowanie aplikacji służącej do przetwarzania dokumentacji w formacie PDF złożonych zostało sześć prac konkursowych. W związku z tym, że nie wpłynęła żadna praca spełniająca wymagania formalne i minimalne wymagania funkcjonalne,...

09.02.2022 Kolejne powiaty odbierają zawiadomienia z ksiąg wieczystych przez szynę usług ZSIN

W powiatach: kętrzyńskim, krasnostawskim, świdnickim w dniach 7-9 lutego 2022 r. uruchomiono z wykorzystaniem szyny usług ZSIN mechanizm odbierania zawiadomień elektronicznych o zmianach w księgach wieczystych. Wymiana zawiadomień w pierwszym powiecie ( mińskim ) została...

09.02.2022 GUGiK zaprezentował propozycje dobrych praktyk INSPIRE podczas europejskiego webinaru o innowacyjnych sposobach wykorzystywania usług WMS

Webinar odbył się 8 lutego 2022 r. pod hasłem: „Pushing WMS services to their limits - Smart solutions as candidate INSPIRE Good Practices” („ Innowacyjne wykorzystanie usług WMS – nowoczesne rozwiązania propozycją dobrych praktyk INSPIRE ”). Gospodarzami spotkania byli  Jordi...