16.04.2019 Spotkanie Głównego Geodety Kraju z Geodetami Województw

Na zaproszenie Głównego Geodety Kraju do Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii przybyli dzisiaj Geodeci Województw. Omawiają między innymi projekt nowelizacji ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne, współpracę Służby Geodezyjnej w procesie prowadzenia bazy BDOT10k oraz zapoznają się z...

15.04.2019 Opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321574 . Główny Geodeta Kraju  będzie konsultował projekt zmian w ustawie z zainteresowanymi...

12.04.2019 W Geoportalu sprawdzisz lokalizację planowanych inwestycji w ramach programu „Mieszkanie +”

W serwisie geoportal.gov.pl w grupie warstw „Dane innych instytucji” dodano pozycję „Krajowy Zasób Nieruchomości” , a w niej warstwę „Mieszkanie+ (potencjalne lokalizacje) ” . W nowej warstwie można sprawdzić na kilku poziomach informacje na temat planowanych inwestycji rządowego programu: ...