17.06.2019 Dane adresowe z PRG dostępne w paczkach gminnych

W serwisie  www.geoportal.gov.pl  w ramach grupy warstw  „Dane do pobrania”   udostępniono zbiory danych ze wszystkich gmin dotyczące  adresów i ulic. Dane generowane są z rejestru PRG, a interfejs do pobierania dostępny jest w podgrupie „Państwowy Rejestr Granic” ...

14.06.2019 Ortofotomapa województwa podkarpackiego z pikselem 7 cm opublikowana w Geoportalu

W serwisie geoportal.gov.pl opublikowano ortofotomapę o rozdzielczości 7 cm dla obszaru województwa podkarpackiego. Jest to już trzecie województwo, po lubelskim i kujawsko-pomorskim, dla którego opublikowano ortofotomapę w takiej rozdzielczości. Ortofotomapa została wykonana na zlecenie...

14.06.2019 Będzie przybywać powiatów publikujących informacje o uzbrojeniu terenu

W ramach wsparcia rozwoju zintegrowanej usługi WMS o nazwie Krajowa Integracja Uzbrojenia Terenu Główny Geodeta Kraju rozpoczął działania umożliwiające powiatom publikację usługi z wykorzystaniem infrastruktury informatycznej Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. W związku z podjętą...