03.06.2019 Ortofotomapa województwa lubelskiego z pikselem 7 cm opublikowana w Geoportalu

W serwisie geoportal.gov.pl opublikowano ortofotomapę o rozdzielczości 7 cm dla obszaru województwa lubelskiego. Ortofotomapa wykonana została w roku 2017 w ramach projektu „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego...

31.05.2019 Wielomilionowe wykorzystania usług KIEG i ULDK w maju

Wzrasta zainteresowanie prowadzonymi przez Głównego Geodetę Kraju podstawowymi usługami sieciowymi związanymi z danymi ewidencji gruntów i budynków tj.: KIEG – ( Krajowa Integracja Ewidencji Gruntów ) usługa zapewniająca możliwość wygenerowania mapy ewidencyjnej gruntów i budynków...

31.05.2019 W geoportalu sprawdzisz, które gminy mają portale mapowe

W serwisie  geoportal.gov.pl  do grupy warstw „ Portale mapowe ” dodano kolejną warstwę „ Portale gminne ”, która udostępnia informacje o adresach gminnych portali mapowych oraz umożliwia przez jedno kliknięcie uruchomienie odpowiedniego gminnego portalu mapowego. Aktualnie dla...