29.05.2019 Można zgłaszać uwagi do wszystkich rodzajów punktów osnowy podstawowej

Można zgłaszać uwagi do wszystkich rodzajów punktów osnowy podstawowej Zgodnie z zapowiedzią w Geoportalu włączono możliwość przekazywania informacji także o stanie punktów osnowy magnetycznej i grawimetrycznej . Na początku maja uruchomiono taką funkcjonalność dla punktów podstawowej...

28.05.2019 Ortofotomapa województwa kujawsko-pomorskiego z pikselem 7 cm opublikowana w Geoportalu

W serwisie geoportal.gov.pl opublikowano ortofotomapę o rozdzielczości 7 cm  dla obszaru województwa kujawsko-pomorskiego. Ortofotomapa została wykonana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy...

28.05.2019 GEODIGITAL UKRAINA 2019

Podczas pierwszej międzynarodowej konferencji na temat technologii geoinformacyjnych GEODIGITAL UKRAINA 2019 reprezentująca Główny Urząd Geodezji i Kartografii Ewa Surma, Dyrektor Departamentu SWZ, prezentowała funkcjonalności serwisu geoportal.gov.pl Spotkanie na Ukrainie służyło...