19.07.2019 Propozycje usprawniające realizację prac geodezyjnych i kartograficznych zaakceptowane przez Stały Komitet Rady Ministrów

Otwieranie danych geodezyjnych zaproponowane w nowelizacji Prawa geodezyjnego i kartograficznego zostało zaakceptowane przez Stały Komitet Rady Ministrów. Propozycje usprawniające realizację prac geodezyjnych i kartograficznych może znacząco przyspieszyć proces budowlany . Zmniejszą się...

19.07.2019 Łódzkie – trzecie województwo ze wszystkimi powiatami korzystającymi z EKW

Łódzkie to trzecie województwo po podkarpackim i lubelskim , w którym wszystkie powiaty korzystają już z bezpośredniej komunikacji między powiatowymi systemami EGiB i Elektroniczną Księgą Wieczystą. O korzyściach płynących z takiej komunikacji GUGiK informował już 4 kwietnia 2019 r . ...

18.07.2019 Rosną statystyki wykorzystania komunikacji powiatowych systemów EGiB z EKW

Każdego dnia notujemy już ok. 1500 zapytań z powiatowych systemów EGiB kierowanych do EKW. Taka liczba zapytań świadczy o dużej przydatności uruchomionej funkcjonalności, a rosnąca liczba powiatów wykorzystujących funkcjonalność sprawia, że liczba wywołań stale rośnie. Na załączonym wykresie...