07.07.2021 Nowe umowy na aktualizację baz BDOT10k

Główny Geodeta Kraju 6 lipca 2021 r. zawarł 3 umowy w ramach ogłoszonego w 2021 roku zamówienia publicznego na aktualizację bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k). Zostaną zaktualizowane dane dla powiatów z obszaru województwa wielkopolskiego: średzkiego, wągrowieckiego oraz...

06.07.2021 Rozporządzenie w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych – podpisane

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych zostało podpisane 6 lipca 2021 r. przez Wicepremiera i Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii Jarosława Gowina i oczekuje na ogłoszenie. Główne zmiany wprowadzone...

06.07.2021 Kolejne powiaty odbierają zawiadomienia z ksiąg wieczystych przez szynę usług ZSIN

Kolejne powiaty odbierają zawiadomienia z ksiąg wieczystych przez szynę usług ZSIN 5 lipca 2021 r. w powiatach: grodziskim, warszawskim zachodnim, głogowskim, górowskim i polkowickim uruchomiono z wykorzystaniem szyny usług ZSIN mechanizm odbierania zawiadomień elektronicznych o zmianach...