07.04.2022 Opracowanie koncepcji aplikacji służącej do zarządzania/kontroli/edycji Bazy Danych Obiektów Topograficznych BDOT10k

Główny Geodeta Kraju ogłosił konkurs na opracowanie koncepcji aplikacji służącej do zarządzania/kontroli/edycji Bazy Danych Obiektów Topograficznych BDOT10k. W ramach pracy konkursowej uczestnicy konkursu mają przygotować: 1) opis działania poszczególnych elementów systemu, 2) wykaz...

06.04.2022 Wizualizacje kartograficzne BDOT10k dla obszaru województw podlaskiego i zachodniopomorskiego dostępne w serwisie www.geoportal.gov.pl

W serwisie www.geoportal.gov.pl udostępniliśmy do pobrania kolejne wizualizacje kartograficzne BDOT10k w skali 1:10 000 – dla obszaru województw podlaskiego i zachodniopomorskiego. Pliki można pobrać wprost z serwisu www.geoportal.gov.pl , wybierając warstwę „Wizualizacja...

06.04.2022 Stan informatyzacji narad koordynacyjnych

Obecnie już 321 powiatów, co stanowi ponad 84% wszystkich powiatów, wykorzystuje elektroniczne narzędzia do prowadzenia narad koordynacyjnych projektów sieci uzbrojenia terenu. Nadal województwo opolskie jest jedynym województwem, w którym wszystkie powiaty w pełni uruchomiły proces...