05.04.2022 Model quasi-geoidy PL-geoid2021 modelem obowiązującym

Zgodnie w wcześniejszymi zapowiedziami , nowy model quasi‑geoidy PL-geoid2021 , opracowany w ramach konkursu zorganizowanego przez Głównego Geodetę Kraju w 2021 roku, zostaje wprowadzony jako obowiązujący model quasi-geoidy dla obszaru Polsk (na podstawie zapisów rozporządzenia Rady Ministrów...

04.04.2022 Wizualizacje kartograficzne BDOT10k dla obszaru województw mazowieckiego, dolnośląskiego, lubelskiego i kujawsko-pomorskiego dostępne w serwisie www.geoportal.gov.pl

W serwisie www.geoportal.gov.pl udostępniliśmy do pobrania kolejne wizualizacje kartograficzne BDOT10k w skali 1:10 000 – dla obszaru województw mazowieckiego, dolnośląskiego, lubelskiego i kujawsko-pomorskiego. Pliki można pobrać wprost z serwisu www.geoportal.gov.pl ,...

04.04.2022 Nowe modele budynków 3D w standardzie LoD1 dostępne dla obszaru województwa świętokrzyskiego

W serwisie www.geoportal.gov.pl udostępniliśmy nowe modele budynków w standardzie LoD1 dla obszaru kolejnego województwa: świętokrzyskiego. Sukcesywnie będziemy aktualizować modele 3D budynków w standardzie LoD1 dla kolejnych województw. Nowe modele 3D budynków są dostępne do pobrania w...