08.10.2018 Linkowanie do geoportalu z identyfikatorem działki ewidencyjnej

W serwisie geoportal.gov.pl dodano nową funkcjonalność, która polega na możliwości uruchomienia geoportalu tak, aby zobrazowana została wskazana w parametrze działka ewidencyjna. W wywołaniu używamy parametru „ identifyParcel” i jako jego wartość podajemy odpowiedni identyfikator...

26.09.2018 Kolejne arkusze Numerycznego Modelu Terenu dostępne w serwisie

W serwisie geoportal.gov.pl opublikowano 508 nowych arkuszy Numerycznego Modelu Terenu , w tym: 22 nowych arkuszy NMT o gęstości punktów 12 pkt/m² pokrywa miasto Nowy Sącz; 486 arkuszy o gęstości punktów 4 pkt/m² zaktualizowano w województwie lubelskim i województwie podlaskim przy...

21.09.2018 Nowe warstwy

W serwisie geoportal.gov.pl udostępniono nowe warstwy w dwóch grupach tematycznych: ,,Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad’’ zawiera rożne warstwy związane z mapami hałasu w różnych porach doby. ,,Główny Urząd Statystyczny’’ zawiera warstwy z jednostkami statystycznymi (BREC...