14.09.2018 Kolejne ortofotomapy dostępne

W serwisie geoportal.gov.pl opublikowanych zostało 511 nowych arkuszy ortofotomapy, w tym: 291 arkuszy o rozdzielczości przestrzennej 9,5 cm dla obszaru powiatu mińskiego 220 arkuszy o rozdzielczości przestrzennej 25 cm dla obszarów Puszczy Białowieskiej i Żywieckiego Parku...

31.08.2018 Modele 3D budynków dostępne dla kolejnych powiatów

W serwisie geoportal.gov.pl opublikowano modele 3D budynków dla 33 kolejnych powiatów. Aktualnie modele 3D budynków udostępniane są dla 170 powiatów, a liczba pobrań danych na dzień dzisiejszy wynosi 1379.

30.08.2018 Pokaż jak można wykorzystać modele budynków 3D

Ogłaszamy konkurs Głównego Geodety Kraju na pomysł na najlepsze wykorzystanie modeli budynków 3D udostępnionych bezpłatnie do powszechnego wykorzystania w serwisie geoportal.gov.pl. Pomysły prosimy przesyłać na adres gugik.swz@gugik.gov.pl do 6 września 2018 r.  Najlepsze pomysły...