13.07.2018 Dane Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych i Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Geoportalu

W Geoportalu Krajowym http://mapy.geoportal.gov.pl/imap  została dodana nowa grupa warstw „ Dane innych instytucji”, a w niej udostępniono dwie nowe warstwy informacyjne prezentujące dane: Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska W...

10.07.2018 Nowa usługa Wody Polskie w Geoportalu

W Geoportalu krajowym udostępniono nową warstwę informacyjną prezentująca dane dotyczące wód polskich. Wśród dostępnych danych znajdują się między innymi : Główne jeziora Główne rzeki Regiony wodne Obszary dorzeczy Ekoregiony. Warstwa bazuje na uruchomionej usłudze...

03.07.2018 Nowy poziom powiększenia udostępniony w geoportal.gov.pl

W serwisie geoportal.gov.pl wprowadzono nowy poziom powiększenia odpowiadający skali 1:250, co sprawia że wiele szczegółów jest lepiej widocznych niż przy dotychczasowej maksymalnej skali 1:500. Przy zwiększaniu skali automatycznie znika ortofotomapa, a na terenach powiatów, które udostępniają...