04.04.2022 Powiat inowrocławski wprowadził układ PL-EVRF2007-NH

Powiat inowrocławski zakończył wdrażanie układu PL-EVRF2007-NH, zaś powiat łaski przekazał informację o rozpoczęciu prac wdrożeniowych. Na terenie całego kraju, w zbiorach szczegółowej osnowy wysokościowej, układ PL-EVRF2007-NH został wprowadzony w 264 powiatach, natomiast w 102 powiatach...

04.04.2022 Konkurs na najlepsza prace dyplomowa obronione na kierunku geodezja i kartografia w 2020/2021 roku

Uroczystość rozdania nagród laureatom „Konkursu na najlepszą pracę dyplomową obronioną na kierunku geodezja i kartografia w 2020/2021 roku”, która odbyła się 1 kwietnia 2022 r. w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii rozpoczął prowadzący wydarzenie dr hab. inż. Janusz Walo - Prezes...

01.04.2022 Wizualizacje kartograficzne BDOT10k dla obszaru województw opolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego dostępne w serwisie www.geoportal.gov.pl

W serwisie www.geoportal.gov.pl udostępniliśmy do pobrania kolejne wizualizacje kartograficzne BDOT10k w skali 1:10 000 – dla obszaru województw opolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego. Pliki można pobrać wprost z serwisu www.geoportal.gov.pl , wybierając warstwę „Wizualizacja...