Informacja

Informujemy, że w dniu 29 lipca 2009 r. została zawarta umowa o dofinansowanie projektu „GEOPORTAL 2” dotyczącego rozbudowy infrastruktury informacji przestrzennej w zakresie rejestrów georeferencyjnych oraz związanych z nimi usług i będzie realizowany w latach 2009-2012

Komunikat nr 13 z dnia 22.09.2009

Informujemy, że zakończył się proces importu nazw geograficznych z Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych do baz danych Geoportalu. Poza dotychczas dostępnymi nazwami miejscowości udostępniono: nazwy krain geograficznych, nazwy obiektów fizjograficznych, terenów chronionych, wód stojących i...

Komunikat Nr 12 z dnia 18.09.2009

Informujemy, że Przeglądarka Geoportalu została wzbogacona o funkcjonalność umożliwiającą przesyłanie aktualnego stanu mapy w postaci odnośnika (linka). Funkcjonalność ta realizowana jest przez dwie funkcje o różnym stopniu zaawansowania.