23.11.2021 Nowa wersja schematu aplikacyjnego GML do rozporządzenia BDOT10k

Na stronie BIP Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii opublikowaliśmy nową wersję schematu aplikacyjnego GML ( X ML S chema D efinition - XSD ) do rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie: Bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów...

22.11.2021 Przerwa w działaniu usług WMS w powiecie wieruszowskim

Informujemy, że w powiecie wieruszowskim w województwie łódzkim z przyczyn technicznych usługi WMS publikujące dane w serwisie geoportal.gov.pl dotyczące ewidencji gruntów i budynków oraz sieci uzbrojenia terenu zostaną wyłączone . Zgodnie z informacją udzieloną przez Starostwo...

19.11.2021 Główny Geodeta Kraju opiniuje projekty modernizacji EGiB

Od 31 lipca 2021 r. Główny Geodeta Kraju opiniuje projekty modernizacji ewidencji gruntów i budynków. Wojewódzcy Inspektorzy Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego przekazali dotychczas 30 projektów, które przewidują wykonanie prac modernizacyjnych na obszarze 167 obrębów ewidencyjnych. ...