20.07.2022 Poprawiona tabela w informacji o naradach koordynacyjnych

Do opublikowanej 19 lipca 2022 r. informacji „ Większość powiatów prowadzi elektroniczne narady koordynacyjne ” wkradł się błąd: w tabeli podaliśmy błędne liczby powiatów w poszczególnych województwach. Poprawna tabela została opublikowana następnego dnia rano. Przepraszamy za pomyłkę. ...

20.07.2022 Aplikacje do łączenia i przetwarzania dokumentów PDF

Na stronie https://www.geoportal.gov.pl/aplikacje/dopobrania  zostały udostępnione aplikacje do łączenia i przetwarzania plików PDF. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu...

20.07.2022 Zaktualizowane wizualizacje kartograficzne BDOT10k w skali 1:10 000 dla obszaru województw mazowieckiego, opolskiego i podlaskiego

W serwisie www.geoportal.gov.pl udostępniliśmy do pobrania zaktualizowane wizualizacje kartograficzne BDOT10k w skali 1:10 000 dla obszaru kolejnych 3 województw – mazowieckiego, opolskiego i podlaskiego. Nowo wygenerowane pliki w formacie PDF są dostępne obecnie również dla obszaru...