29.03.2022 Aktualizacja bazy PRNG w części dotyczącej rejestru polskich nazw geograficznych świata

W portalu www.geoportal.gov.pl w zakładce „Dane do pobrania” udostępniliśmy zaktualizowane dane z Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych (PRNG) w części dotyczącej rejestru polskich nazw geograficznych świata . Obecna wersja danych zawiera wyniki prowadzonej na bieżąco aktualizacji i...

29.03.2022 Nowe modele budynków 3D w standardzie LoD1 dostępne dla obszaru województwa małopolskiego

W serwisie www.geoportal.gov.pl udostępniliśmy nowe modele budynków w standardzie LoD1 dla obszaru kolejnego województwa: małopolskiego. Sukcesywnie będziemy aktualizować modele 3D budynków w standardzie LoD1 dla kolejnych województw. Nowe modele 3D budynków są dostępne do pobrania w...

28.03.2022 49 geodetów zdobyło nowe uprawnienia

Do kolejnej sesji egzaminacyjnej na uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii, w zakresach 1, 2, 4, 22 - 25 marca 2022 r. przystąpiły łącznie 74 osoby. Egzaminy pisemne (część ogólna i szczegółowa) zostały przeprowadzone w całości z zastosowaniem techniki komputerowej. ...