14.01.2022 Kolejne powiaty odbierają zawiadomienia z ksiąg wieczystych przez szynę usług ZSIN

W powiatach: pszczyńskim, lipnowskim, toruńskim oraz m. Toruń i m. Jaworzno w dniach 11‑13 stycznia 2022 r. uruchomiono z wykorzystaniem szyny usług ZSIN mechanizm odbierania zawiadomień elektronicznych o zmianach w księgach wieczystych. Wymiana zawiadomień w pierwszym powiecie (...

14.01.2022 Aktualizacja baz BDOT10k dla kolejnych 16 powiatów

W serwisie www.geoportal.gov.pl udostępniliśmy zaktualizowane w 2021 roku zbiory danych BDOT10k dla obszaru 16 powiatów.   Prace aktualizacyjne zostały wykonane w ramach zlecenia właściwego Urzędu Marszałkowskiego : - województwo dolnośląskie: ząbkowicki , - województwo...

13.01.2022 Stan usług WFS udostępniających dane z ewidencji gruntów i budynków

Obecnie udostępniono już 303 usługi WFS z jednostek prowadzących ewidencję gruntów i budynków, które umożliwiają pobieranie danych dotyczących geometrii działek i budynków. Adresy usług są dostępne w ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych . Na początku stycznia 2022 r. kolejne...