21.03.2022 Umowy na opracowanie ortofotomapy i danych wysokościowych

W dniach 17-18 marca 2022 r. podpisaliśmy trzy z czterech umów na opracowanie ortofotomapy 5 cm i danych wysokościowych w technologii lotniczego skanowania laserowego o gęstości 12 pkt/m 2 . umowy będą realizowane przez: Część 1: Konsorcjum w składzie: GISPRO SA, ul. Teofila Firlika...

21.03.2022 Nowe dane fotogrametryczne w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy ortofotomapę dla części województwa wielkopolskiego i pomorskiego (2 684 arkuszy) o powierzchni 12 776 km 2 opracowaną w 2021 roku o terenowym rozmiarze piksela 0.25 m. Prace zostały zrealizowane na zlecenie Agencji...

21.03.2022 Nowe modele budynków 3D w standardzie LoD1 dostępne dla obszaru województwa podkarpackiego

W serwisie www.geoportal.gov.pl udostępniliśmy nowe modele budynków w standardzie LoD1 dla obszaru kolejnego województwa: podkarpackiego. Sukcesywnie będziemy aktualizować modele 3D budynków w standardzie LoD1 dla kolejnych województw. Nowe modele 3D budynków są dostępne do pobrania w...