11.01.2022 Aktualizacja Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych (PRNG)

Na portalu www.geoportal.gov.pl oraz w usługach udostępniliśmy do pobrania zaktualizowane dane z Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych (PRNG). Dane uwzględniają zmiany prawne obowiązujące od 1 stycznia 2022 r. na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i...

11.01.2022 Nowa ortofotomapa dla miasta Rybnik

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy ortofotomapę dla miasta Rybnik (484 sekcji) o pikselu 0.05 m w układzie 2000. Dane zostały wykonane na zlecenie Urzędu Miasta Rybnik.   Szczegółowy zasięg nowo przyjętych danych przedstawia poniższa ilustracja. ...

11.01.2022 Przypominamy: już jutro otwarta wideokonferencja „Prezentacja laureatów konkursu na najciekawsze wykorzystanie danych i usług GUGiK”

Przypominamy: już jutro otwarta wideokonferencja „Prezentacja laureatów konkursu na najciekawsze wykorzystanie danych i usług GUGiK” Główny Geodeta Kraju dr hab. inż. Waldemar Izdebski zaprasza 12 stycznia 2022 r. na wideokonferencję poświęconą prezentacji laureatów konkursu na...