21.03.2022 Nowe modele budynków 3D w standardzie LoD1 dostępne dla obszaru województwa podkarpackiego

W serwisie www.geoportal.gov.pl udostępniliśmy nowe modele budynków w standardzie LoD1 dla obszaru kolejnego województwa: podkarpackiego. Sukcesywnie będziemy aktualizować modele 3D budynków w standardzie LoD1 dla kolejnych województw. Nowe modele 3D budynków są dostępne do pobrania w...

18.03.2022 Kolejna forma prezentacji danych bazy BDOT10k

Główny Urząd Geodezji i Kartografii rozpoczął prace związane z automatycznym generowaniem wizualizacji kartograficznej bazy BDOT10k w skali 1 : 10 000. Prace są realizowane w ramach działań własnych urzędu i mają na celu publikację oraz dostarczenie aktualnych informacji topograficznych w...

18.03.2022 Posiedzenie Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej

W formie wideokonferencji 17 marca 2022 r. odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej. Tematem wiodącym posiedzenia było: „Finansowanie i organizacja Służby Geodezyjnej i Kartograficznej”. Wprowadzeniem do dyskusji była prezentacja...