15.06.2021 Aktualizacja baz BDOT10k dla kolejnych 4 powiatów

W serwisie www.geoportal.gov.pl udostępniliśmy zaktualizowane w 2020 roku zbiory danych BDOT10k dla obszaru 4 powiatów: - białostocki, suwalski i Białystok. Prace aktualizacyjne w ramach zlecenia UM Województwa Podlaskiego ; - m. Olsztyn. Prace aktualizacyjne w ramach zlecenia UM...

15.06.2021 Aktualny stan informatyzacji narad koordynacyjnych

Aktualnie 242 powiaty, co stanowi 64% wszystkich powiatów, wdrożyło elektroniczne narzędzia do prowadzenia narad koordynacyjnych projektów sieci uzbrojenia terenu. W 182 powiatach narady koordynacyjne są prowadzone w pełni elektronicznie, w 41 powiatach elektronicznie przyjmowane są...

14.06.2021 Prawdziwa ortofotomapa („true ortho”) dla Gdyni i Sopotu.

Do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przyjęliśmy prawdziwą ortofotomapę (tzw. „true ortho”) dla obszaru miast Gdynia oraz Sopot (ponad 200 km 2 ). Prawdziwa ortofotomapa została opracowana ze zdjęć lotniczych z 2020 roku na zlecenie Urzędów Miast Gdyni oraz Sopotu. Prawdziwa...