17.03.2022 Wytyczne do wykonywania prac fotogrametrycznych

Na stronie internetowej BIP Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii zaktualizowaliśmy wytyczne dotyczące realizacji prac fotogrametrycznych, których celem jest wykonanie zobrazowań lotniczych, numerycznego modelu terenu lub ortofotomapy. Wytyczne są dostępne pod adresem: ...

17.03.2022 Posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej

W formie wideokonferencji 16 marca 2022 r. odbyło się posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej pod przewodnictwem Głównego Geodety Kraju dr. hab. inż. Waldemara Izdebskiego. Przewodniczący Rady przedstawił najważniejsze działania Głównego Urząd Geodezji i Kartografii...

15.03.2022 Aktualizacja baz BDOT10k dla kolejnych 5 powiatów

W serwisie www.geoportal.gov.pl udostępniliśmy zaktualizowane w 2021 roku zbiory danych BDOT10k dla obszaru 5 powiatów.   Prace aktualizacyjne zostały wykonane w ramach zlecenia Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii: - województwo mazowieckie: otwocki , - województwo...