10.01.2022 Opublikowaliśmy aktualne powierzchnie jednostek podziału terytorialnego kraju

Na stronie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii udostępniliśmy wykaz pól powierzchni geodezyjnych województw, powiatów i gmin według stanu na 1 stycznia 2022 roku. Wykaz wykorzystywany jest między innymi do przygotowania powiatowych, wojewódzkich i krajowych zestawień zbiorczych danych...

10.01.2022 Nowe dane fotogrametryczne w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy kolejne dane fotogrametryczne dla Trójmiasta i Zakopanego o powierzchni 1205 km 2 , dla którego wykonano: zdjęcia lotnicze o GSD = 0,05 m; ortofotomapa o pikselu 0,05 m; numeryczny model terenu w formacie Arc/Info...

10.01.2022 Aktualizacja baz BDOT10k dla kolejnych 6 powiatów

W serwisie www.geoportal.gov.pl udostępniliśmy zaktualizowane w 2021 roku zbiory danych BDOT10k dla obszaru 6 powiatów.   Prace aktualizacyjne zostały wykonane w ramach zlecenia właściwego Urzędu Marszałkowskiego: - województwo lubuskie: gorzowski – UM Województwa Lubuskiego , ...