10.03.2022 Aktualizacja baz BDOT10k dla kolejnych 8 powiatów

W serwisie www.geoportal.gov.pl udostępniliśmy zaktualizowane w 2021 roku zbiory danych BDOT10k dla obszaru 8 powiatów.   Prace aktualizacyjne zostały wykonane w ramach zlecenia Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii: - województwo lubuskie: żarski , - województwo...

09.03.2022 Stan informatyzacji operatów technicznych

Z przeprowadzonej ankiety dotyczącej wdrożenia operatu elektronicznego wynika, że w lutym 2022 r. operaty elektroniczne stanowiły 98% wszystkich operatów przyjętych do zasobu. Pozostała część operatów (2%) złożona w postaci papierowej dotyczy prac geodezyjnych zgłoszonych przed dniem 31...

09.03.2022 Nowe dane fotogrametryczne w PZGiK

Do Państwowego zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy ortofotomapę o terenowym rozmiarze piksela 0.25 m dla części województwa wielkopolskiego i dolnośląskiego (4624 arkuszy) o łącznej powierzchni 23 060 km 2 . opracowaną w 2021 roku. Prace zostały zrealizowane w 2021 roku na...