20.07.2022 Aktualizacja bazy PRNG w części dotyczącej rejestru polskich nazw geograficznych świata

W portalu www.geoportal.gov.pl w zakładce „Dane do pobrania” udostępniliśmy zaktualizowane dane z Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych (PRNG) w części dotyczącej rejestru polskich nazw geograficznych świata . Obecna wersja danych zawiera wyniki prowadzonej na bieżąco aktualizacji i...

19.07.2022 Spotkanie o wdrażaniu układu PL-EVRF2007-NH w powiatach

W związku z nałożonym na starostów, działających jako organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, obowiązek wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia 2023 roku, Alicja Kulka, p.o. Główny Geodeta Kraju 18 lipca 2022 r. spotkała się ze...

19.07.2022 Nowe zdjęcia lotnicze w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy zdjęcia lotnicze z 2022 roku (RGB i CIR) dla części województwa mazowieckiego o powierzchni około 2 200 km 2 i terenowym rozmiarze piksela 0.25 m. Prace zostały zrealizowane na zlecenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji...