09.05.2022 Konkurs na opracowanie internetowego walidatora usług sieciowych dotyczących danych EGiB

Główny Urząd Geodezji i Kartografii zawiadamia o ogłoszeniu Konkursu na opracowanie internetowego walidatora usług sieciowych dotyczących danych EGiB. Zgłaszanie wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie jest możliwe do 16 maja 2022 r. (godz.12:00). Natomiast Prace Konkursowe...

06.05.2022 Wszystkie powiaty posiadają usługę WFS dotyczącą danych z ewidencji gruntów i budynków

Aktualnie już wszystkie jednostki prowadzące ewidencję gruntów i budynków udostępnia usługę WFS dotyczącą tych danych. Adresy wszystkich usług są dostępne w ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych . Przypominamy, że organ po uruchomieniu usług udostępniających dane...

06.05.2022 Kolejne powiaty odbierają zawiadomienia z ksiąg wieczystych przez szynę usług ZSIN

W powiatach: tureckim, świeckim, starogardzkim, inowrocławskim, świdwińskim oraz m. Ruda Śląska w dniach 4-6 maja 2022 r. uruchomiono z wykorzystaniem szyny usług ZSIN mechanizm odbierania zawiadomień elektronicznych o zmianach w księgach wieczystych. Pierwszy raz funkcjonalność ta...