02.03.2022 Nowa usługa WMS umożliwiająca pobieranie NMT o interwale siatki 5 m

W serwisie www.geoportal.gov.pl w grupie warstw „Dane do pobrania” --> „Numeryczny Model terenu” dodaliśmy nową warstwę umożliwiającą pobieranie danych NMT w siatce o interwale 5 m. Dane są udostępniane w formacie Arc/Info ASCII GRID w układzie PL-EVRF2007-NH. Nowa warstwa bazuje...

01.03.2022 Statystyki wykorzystania usług ULDK i UUG w lutym 2022 r.

Usługa ULDK (Usługa Lokalizacji Działek Katastralnych) , umożliwiająca lokalizację przestrzenną wskazanej działki ewidencyjnej na podstawie jej identyfikatora została wywołana w lutym 2022 r. blisko 112 mln razy. Jest to wynik lepszy o ponad 90 % względem lutego 2021 roku. ...

01.03.2022 Zawiadomienia z EKW przez szynę usług ZSIN

17 grudnia 2020 r. uruchomiono z wykorzystaniem szyny usług ZSIN mechanizm odbierania zawiadomień elektronicznych o zmianach w księgach wieczystych w pierwszym powiecie (mińskim). W lutym 2022 r. za pośrednictwem ZSIN zostało przesłanych 78 967 zawiadomień, a od momentu wdrożenia usługi już...