04.06.2021 Statystyka przesyłania zawiadomień z ksiąg wieczystych przez szynę usług ZSIN

Od 17 grudnia 2020 r. interfejsy do odbierania zawiadomień elektronicznych o zmianach w księgach wieczystych z wykorzystaniem szyny usług ZSIN zostały użyte do przesłania ponad 17 000 zawiadomień. Aktualnie funkcjonalność jest uruchomiona w powiatach: mińskim , wołomińskim, piaseczyńskim,...

02.06.2021 Wyniki konkursu na wskazanie lokalizacji urzędowych nazw miejscowości

Uczestnicy ogłoszonego 20 maja 2021 r. konkursu na wskazanie lokalizacji wybranych urzędowych nazw miejscowości określili współrzędne geograficzne dla osiemnastu z udostępnionego wykazu pięćdziesięciu urzędowych nazw. Zespół Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii na podstawie dostępnych...

02.06.2021 Dane BDOT10k dostępne do pobrania w formacie SHP

W grupie warstw „ Dane do pobrania” – „Topografia” – „Baza Danych Obiektów topograficznych” dodaliśmy możliwość pobrania danych BDOT10k w formacie SHP, zarówno w paczkach powiatowych, wojewódzkich jak również w paczce krajowej: Dane BDOT10k mogą być przeglądane w oprogramowaniu QGIS...