28.02.2022 Nowe dane fotogrametryczne w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy ortofotomapę dla części województwa pomorskiego i wielkopolskiego (ponad 2192 arkuszy) z 2021 roku o terenowym rozmiarze piksela 0.25 m. Prace zostały zrealizowane na zlecenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. ...

24.02.2022 Aktualizacja bazy PRNG w części dotyczącej rejestru nazw geograficznych RP

W portalu www.geoportal.gov.pl oraz w usługach przeglądania i pobierania udostępniliśmy do pobrania zaktualizowane dane PRNG w części dotyczącej rejestru nazw geograficznych RP . Obecna wersja danych zawiera wyniki prowadzonej na bieżąco aktualizacji i weryfikacji rejestru, w tym: ...

24.02.2022 Zabezpieczenie danych w związku z sytuacją kryzysową

W związku z zaistniałą sytuacją kryzysową na Ukrainie, Główny Geodeta Kraju skierował apel do wszystkich Starostów o odpowiednie zabezpieczenie przed potencjalnymi atakami cybernetycznymi na zbiory danych przestrzennych i związane z nimi usługi.