19.01.2022 Nowe dane fotogrametryczne w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy kolejne dane fotogrametryczne dla części województw łódzkiego, kujawsko-pomorskiego, opolskiego i śląskiego o powierzchni ok. 28 327 km 2 , dla których wykonano: zdjęcia lotnicze w przestrzeni barwnej RGB/CIR o GSD...

19.01.2022 Kolejne powiaty zakończyły wdrażanie układu PL-EVRF2007-NH

W powiecie chrzanowskim i sławieńskim zakończyły się prace wdrożenia układu PL-EVRF2007-NH. Na terenie całego kraju, w zbiorach szczegółowej osnowy wysokościowej, układ PL-EVRF2007-NH został wprowadzony w 250 powiatach, natomiast w 110 powiatach trwają prace wdrożeniowe. ...

19.01.2022 Aktualizacja modeli budynków 3D w standardzie LoD1

W serwisie www.geoportal.gov.pl udostępniliśmy nowe modele budynków w standardzie LoD1 dla obszaru dwóch województw: pomorskiego oraz wielkopolskiego. Sukcesywnie będziemy aktualizować modele 3D budynków w standardzie LoD1 dla kolejnych województw. Aktualne modele 3D budynków w...