13.01.2022 Stan usług WFS udostępniających dane z ewidencji gruntów i budynków

Obecnie udostępniono już 303 usługi WFS z jednostek prowadzących ewidencję gruntów i budynków, które umożliwiają pobieranie danych dotyczących geometrii działek i budynków. Adresy usług są dostępne w ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych . Na początku stycznia 2022 r. kolejne...

13.01.2022 O nagrodzie dla Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w raporcie z konferencji Geospatial World Forum 2021

Polecamy Państwa uwadze raport opublikowany po Geospatial World Forum 2021 (GWF 2021). Konferencja odbyła się po dwuletniej przerwie 20-22 października 2021 roku w Amsterdamie.   Podczas spotkania odbyła się gala wręczenia nagród „Geospatial World Awards”. Główny Urząd Geodezji...

12.01.2022 Podsumowanie prac związanych z aktualizacją, prowadzeniem i udostępnianiem PZGiK zrealizowanych przez GUGiK w 2021 r.

Do najważniejszych zadań związanych z aktualizacją, prowadzeniem i udostępnianiem danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego zrealizowanych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii w 2021 roku należą: Aktualizacja Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego o...