19.07.2022 Większość powiatów prowadzi elektroniczne narady koordynacyjne

Obecnie już 335 powiatów, co stanowi ponad 88% wszystkich powiatów w Polsce, wykorzystuje elektroniczne narzędzia do prowadzenia narad koordynacyjnych projektów sieci uzbrojenia terenu. Nadal województwo opolskie jest jedynym województwem, w którym wszystkie powiaty w pełni uruchomiły...

18.07.2022 Podpisano umowy na aktualizację BDOT10k

Alicja Kulka, p.o. Główny Geodeta Kraju 14 lipca 2022 r. zawarła kolejnych 10 umów w ramach ogłoszonego w 2022 roku zamówienia publicznego na aktualizację Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) – zakres 5. W ramach tych umów zostaną zaktualizowane zbiory danych BDOT10k dla powiatów z...

15.07.2022 Porozumienie o wzajemnej współpracy Głównego Geodety Kraju z Ministrem Obrony Narodowej

Mając na uwadze obecną sytuację geopolityczną Alicja Kulka, p.o. Główny Geodeta Kraju, 15 lipca 2022 r. podpisała porozumienie o wzajemnej współpracy z Ministrem Obrony Narodowej Mariuszem Błaszczakiem, reprezentowanym przez Szefa Rozpoznania Geoprzestrzennego pułkownika Leszka Paszkowskiego...