11.01.2022 Przypominamy: już jutro otwarta wideokonferencja „Prezentacja laureatów konkursu na najciekawsze wykorzystanie danych i usług GUGiK”

Przypominamy: już jutro otwarta wideokonferencja „Prezentacja laureatów konkursu na najciekawsze wykorzystanie danych i usług GUGiK” Główny Geodeta Kraju dr hab. inż. Waldemar Izdebski zaprasza 12 stycznia 2022 r. na wideokonferencję poświęconą prezentacji laureatów konkursu na...

10.01.2022 Opublikowaliśmy aktualne powierzchnie jednostek podziału terytorialnego kraju

Na stronie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii udostępniliśmy wykaz pól powierzchni geodezyjnych województw, powiatów i gmin według stanu na 1 stycznia 2022 roku. Wykaz wykorzystywany jest między innymi do przygotowania powiatowych, wojewódzkich i krajowych zestawień zbiorczych danych...

10.01.2022 Nowe dane fotogrametryczne w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy kolejne dane fotogrametryczne dla Trójmiasta i Zakopanego o powierzchni 1205 km 2 , dla którego wykonano: zdjęcia lotnicze o GSD = 0,05 m; ortofotomapa o pikselu 0,05 m; numeryczny model terenu w formacie Arc/Info...