10.01.2022 Aktualizacja baz BDOT10k dla kolejnych 6 powiatów

W serwisie www.geoportal.gov.pl udostępniliśmy zaktualizowane w 2021 roku zbiory danych BDOT10k dla obszaru 6 powiatów.   Prace aktualizacyjne zostały wykonane w ramach zlecenia właściwego Urzędu Marszałkowskiego: - województwo lubuskie: gorzowski – UM Województwa Lubuskiego , ...

05.01.2022 Konkurs na opracowanie aplikacji służącej do zarządzania/kontroli/edycji Bazy Danych Obiektów Topograficznych BDOT10k

Główny Geodeta Kraju ogłosił konkurs na opracowanie aplikacji służącej do zarządzania/kontroli/edycji Bazy Danych Obiektów Topograficznych BDOT10k. Szczegółowy opis wymagań, które są niezbędne do dopuszczenia pracy konkursowej do oceny zawarty jest w załączniku nr 1 do Regulaminu konkursu....

05.01.2022 Aktualizacja baz BDOT10k dla kolejnych 17 powiatów

W serwisie www.geoportal.gov.pl udostępniliśmy zaktualizowane w 2021 roku zbiory danych BDOT10k dla obszaru 17 powiatów.   Prace aktualizacyjne zostały wykonane w ramach zlecenia właściwego Urzędu Marszałkowskiego: - województwo kujawsko-pomorskie: wąbrzeski , miasto Bydgoszcz,...