09.02.2022 Nowe usługi WMS umożliwiające pobieranie danych wysokościowych

W serwisie www.geoportal.gov.pl w grupie warstw „Dane do pobrania” zmieniliśmy usługi WMS umożliwiające pobieranie danych wysokościowych dodając do nich możliwość pobierania danych archiwalnych. Nowe usługi przygotowane są dla trzech rodzajów danych wysokościowych: Numerycznego Modelu...

08.02.2022 Rejestr polskich nazw geograficznych świata

Zespół GUGiK opracował pierwszą wersję bazy PRNG w części dotyczącej polskojęzycznych nazw obiektów geograficznych położonych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej , zgodnie z wymogami obowiązującego od 26 lutego 2021 r. rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie...

07.02.2022 Nowe modele budynków 3D w standardzie LoD1 dostępne dla obszaru województwa opolskiego

W serwisie www.geoportal.gov.pl udostępniliśmy nowe modele budynków w standardzie LoD1 dla obszaru kolejnego województwa: opolskiego. Sukcesywnie będziemy aktualizować modele 3D budynków w standardzie LoD1 dla kolejnych województw. Nowe modele 3D budynków są dostępne do pobrania w serwisie ...