03.01.2022 Aktualny stan informatyzacji narad koordynacyjnych

Obecnie już 294 powiaty, co stanowi ponad 77% wszystkich powiatów, wykorzystują elektroniczne narzędzia do prowadzenia narad koordynacyjnych projektów sieci uzbrojenia terenu. Największy poziom zaawansowania utrzymuje się nadal w województwie opolskim, w którym wszystkie powiaty rozpoczęły...

03.01.2022 Opiniowanie projektów modernizacji EGiB w 2021 roku

Od 31 lipca 2021 r. Główny Geodeta Kraju opiniuje projekty modernizacji ewidencji gruntów i budynków. W 2021 roku Wojewódzcy Inspektorzy Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego przekazali do zaopiniowania 40 projektów , które przewidują wykonanie prac modernizacyjnych na obszarze 226 obrębów...

03.01.2022 Podsumowanie prac wdrożeniowych układu PL-EVRF2007-NH na koniec 2021 roku

W kolejnych 8 powiatach: choszczeńskim, jasielskim, kraśnickim, krośnieńskim, krotoszyńskim, łomżyńskim, rawskim i mieście Łomża zakończyły się prace wdrożenia układu PL-EVRF2007-NH do zbiorów szczegółowej osnowy wysokościowej. Na terenie całego kraju prace wdrożeniowe zakończono w 248...