29.12.2021 Zawiadomienia z EKW przez szynę usług ZSIN

17 grudnia 2020 r. uruchomiono z wykorzystaniem szyny usług ZSIN mechanizm odbierania zawiadomień elektronicznych o zmianach w księgach wieczystych w pierwszym powiecie (mińskim). W 2021 r. usługa została uruchomiona w kolejnych 106 powiatach, a wdrożoną funkcjonalnością zostało przesłanych...

29.12.2021 Schematy aplikacyjne opublikowane w repozytorium interoperacyjności

Zakończyliśmy publikowanie na stronie Portalu Interoperacyjności schematów aplikacyjnych GML ( X ML S chema D efinition - XSD ) dotyczących udostępniania danych: ewidencji gruntów i budynków, danych z bazy BDOT500 z bazy BDOT10k oraz bazy BDOO, powiatowej bazy GESUT, ...

29.12.2021 Dynamika komunikacji systemów EGiB z rejestrem PESEL

W 2021 r. z komunikacji między powiatowymi systemami do prowadzenia EGiB i rejestrem PESEL skorzystano ponad 14 465 956 razy. Jest to wynik wyższy o 516% względem 2020 roku. W grudniu 2021 z funkcjonalności tej skorzystano już 3 065 653  razy, co daje 113 543 zapytań...