13.04.2021 Jak wygląda informatyzacja operatów w województwach

Z przeprowadzonych każdego miesiąca pierwszego kwartału 2021 r. ankiet wynika, że największy poziom zawansowania w liczbie przyjętych operatów elektronicznych jest w województwach pomorskim i śląskim , gdzie odpowiednio 59% i 57% operatów zostało przyjętych do zasobu w postaci elektronicznej. ...

13.04.2021 Jeszcze dwa tygodnie na wzięcie udziału w konkursie na najlepsze wykorzystanie usług WCS

Do 27 kwietnia 2021 r. można zgłaszać prace w ogłoszonym przez Głównego Geodetę Kraju konkursie na aplikacje lub serwisy internetowe, które w kreatywny sposób wykorzystają usługi Web Coverage Service (WCS) udostępnione przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii . Do konkursu można...

12.04.2021 Stan wdrożenia operatów elektronicznych w I kwartale 2021 r.

Z przeprowadzonych każdego miesiąca pierwszego kwartału 2021 r. ankiet wynika, że ogólnie w tym okresie 33% operatów przyjętych do zasoby stanowiły operaty elektroniczne.  Z danych przekazanych przez powiaty wynika, że zdecydowanym liderem w informatyzacji operatów technicznych...