01.02.2022 Statystyka pobierania danych w styczniu

W styczniu 2022 r. pobrano ponad 82 TB danych przestrzennych. Najwięcej danych zostało pobranych 24 stycznia 2022 r. –  4,44 TB , a średnio użytkownicy pobierali ponad 2,65 TB danych dziennie. Cała statystyka przedstawiona jest na poniższym wykresie. Tabela 1 Dane...

01.02.2022 Pierwsze województwo z kompletem narad koordynacyjnych

Obecnie już 304 powiaty, co stanowi ponad 80% wszystkich powiatów, wykorzystuje elektroniczne narzędzia do prowadzenia narad koordynacyjnych projektów sieci uzbrojenia terenu. Województwo opolskie jest pierwszym województwem, w którym wszystkie powiaty w pełni uruchomiły proces...

01.02.2022 Dokładności serwisów pozycjonowania stosowanych w pomiarach kinematycznych GNSS

W związku z pojawiającymi się pytaniami, przypominamy poniżej zestawienie deklarowanych dokładności serwisów wyznaczania pozycji w czasie rzeczywistym, oferowanych przez systemy stacji referencyjnych pracujące na terenie kraju wraz z informacją o przyjęciu stacji referencyjnych do Państwowego...