31.01.2022 Linkowanie do Geoportalu z identyfikatorem obiektu bazy BDOT10k

W serwisie www.geoportal.gov.pl dodaliśmy nową funkcjonalność polegającą na możliwości uruchomienia aplikacji w taki sposób, aby na starcie zobrazowany został wskazany w wywołaniu obiekt topograficzny. Aby uzyskać taki efekt należy użyć parametru „ identifyObjectIIP ” i jako jego wartość podać...

31.01.2022 Nowe dane wysokościowe opracowane w technologii lotniczego skanowania laserowego

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy nowe dane wysokościowe opracowane w technologii lotniczego skanowania laserowego dla części obszaru województwa lubuskiego, dolnośląskiego oraz śląskiego o łącznej powierzchni ok. 17 700 km 2 : Dane pomiarowe LIDAR o...

28.01.2022 Nowe warstwy Polskiej Agencji Kosmicznej w Geoportalu

W serwisie www.geoportal.gov.pl dodaliśmy nowe warstwy: „Klasyfikacja pokrycia terenu 2021” oraz „Klasyfikacja pokrycia terenu 2019” pozwalające na przeglądanie map z informacjami dotyczącymi form pokrycia terenu dla terytorium całej Polski pozyskanych odpowiednio w roku 2021 i 2019...