29.12.2021 Opracowanie internetowego walidatora plików GML z danymi EGiB, GESUT, BDOT500

Główny Geodeta Kraju ogłosił konkurs na opracowanie internetowego walidatora plików GML z danymi EGiB, GESUT, BDOT500 . Na przedmiot pracy konkursowej składa się aplikacja internetowa wraz z komponentem serwerowym umożliwiającym wykonywanie walidacji powyższych danych, udokumentowane kody...

28.12.2021 Rozpoczęto proces konsultacji publicznych projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach

Działając na podstawie stosownych upoważnień Główny Geodeta Kraju przekazał do uzgodnień międzyresortowych, opiniowania i konsultacji publicznych rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach. Treść projektu i załączników została...

28.12.2021 Prezentacja laureatów konkursu na najciekawsze wykorzystanie danych i usług GUGiK

Główny Geodeta Kraju dr hab. inż. Waldemar Izdebski zaprasza 12 stycznia 2022 r. na wideokonferencję poświęconą prezentacji laureatów konkursu na najciekawsze wykorzystanie danych i usług GUGiK w 2021 r. Na wideokonferencję 12 stycznia 2022 r. o godzinie 10:00 zapraszamy wszystkich...