28.01.2022 Rozmiar plików w usługach WMS i WFS ze skorowidzami ortofotomapy

W usługach skorowidzowych umożliwiających pobieranie ortofotomap dodaliśmy informację o rozmiarze poszczególnych plików w MB. Jest ona widoczna zarówno w usługach WMS z ortofotomapą wg aktualności i ortofotomapą wg rozdzielczości oraz w usłudze WFS. Usługi te są dostępne pod adresami: ...

27.01.2022 Rusza przetarg na opracowanie ortofotomapy i danych wysokościowych

Ogłosiliśmy przetarg na opracowanie ortofotomapy 5 cm i danych wysokościowych w technologii lotniczego skanowania laserowego o gęstości 12pkt/m 2 dla miast położonych w województwie pomorskim, zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim, łódzkim, opolskim, dolnośląskim, śląskim i...

27.01.2022 Rusza przetarg na opracowanie danych wysokościowych

Ogłosiliśmy przetarg na opracowanie danych wysokościowych w technologii lotniczego skanowania laserowego o gęstości 4pkt/m 2 dla województwa pomorskiego, zachodniopomorskiego i łódzkiego  obejmujący 11649 arkuszy w skali 1:5 000 w układzie PL-1992 (56404 km 2 ). Zamówienie zostało...