08.04.2021 Stan wdrażania układu PL-EVRF-2007-NH w województwach

Już 219 powiatów, co stanowi 58% wszystkich powiatów, wdrożyło układ wysokościowy PL‑EVRF2007‑NH. Największy poziom zaawansowania prac widoczny jest w województwie pomorskim, gdzie 18 powiatów prowadzi szczegółową osnowę wysokościową w układzie PL-EVRF2007-NH, co oznacza wdrożenie tego...

07.04.2021 Już 37 % operatów jest przekazywanych do zasobu w postaci elektronicznej

Na początku kwietnia 2021 r. przeprowadziliśmy kolejną ankietę dotyczącą formy operatów technicznych wpływających do PZGiK. Wynika z niej, że liczba operatów technicznych w postaci elektronicznej systematycznie rośnie . W marcu 2021 r. już 37 % operatów technicznych było przekazywanych do...

07.04.2021 Udostępniono prototypy usług proponowanych w projekcie nowego rozporządzenia ws. osnów

W związku z trwającym procesem konsultacji Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych udostępniono prototypy proponowanych w rozporządzeniu usług WMS i WFS związanych z osnowami zarządzanymi przez Głównego Geodetę...