28.12.2021 Statystyki wykorzystania komunikacji systemów EGiB z rejestrem EKW w roku 2021

W 2021 r. z komunikacji między powiatowymi systemami do prowadzenia EGiB i Elektronicznymi Księgami Wieczystymi skorzystano już ponad 1,5 mln razy, co daje średnio ok. 126,7 tys. zapytań miesięcznie. Jest to wynik wyższy o 74% względem 2020 roku. Liderem w wykorzystaniu...

28.12.2021 Nowe zdjęcia lotnicze w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy kolejne zdjęcia lotnicze z 2021 roku dla miasta Łodzi (ponad 35 000 sztuk) wykonane w przestrzeni barwnej RGB oraz CIR o terenowym rozmiarze piksela 0.05 m. Zdjęcia zostały opracowane na zlecenie Urzędu Miasta Łodzi. ...

27.12.2021 Stan usług WFS udostępniających dane z ewidencji gruntów i budynków

Obecnie udostępniono już 300 usług WFS z jednostek prowadzących ewidencję gruntów i budynków, które umożliwiają pobieranie danych dotyczących geometrii działek i budynków. Adresy usług są dostępne w ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych . Aktualny stan dostępnych usług WFS we...